Blue Flower

In de middeleeuwen kende de stad Elburg een flink aantal vicarieën. De stichter van zo'n vicarie bracht een vermogen bij elkaar. Hieruit werd dan een kapel of altaar gesticht. In de kerk van Elburg ontstonden zo onder andere de Sint-Jans Vicarie en de Sint-Jacobi- of Lutteken Vicarie.

 

Na de Reformatie, aan het einde van de zestiende eeuw, zijn veel vicarieën verdwenen. Enkele van deze instellingen bleven in de vorm van studiefondsen bestaan. De regie over de bestemming van de uitgaven ging over van de kerkelijke naar de burgerlijke overheid.

 

Een nieuwe wet heeft er toe geleid dat er in 1993 een stichting kon worden opgericht waarin de beide vicarieën samen werden gevoegd tot de "Stichting Sint-Jacobi- of Luttekenvicarie en Sint-Jans Vicarie".

 

Kortweg wordt de stichting genoemd de: "Stichting Vicarieën Elburg" (SVE).        


voor meer informatie over het begrip "Vicarie", klik op:  Historie